US
VN

LIÊN HỆ

Trụ sở của chúng tôi được đặt tại Boston, Hoa Kỳ và đội ngũ phát triển tại Sài Gòn, Việt Nam. Giao dịch của chúng tôi sẽ phục vụ mọi người trên khắp thế giới với giao diện đẹp mắt, trải nghiệm tuyệt vời cộng với sự an toàn của khóa bảo mật nhiều lớp và các tính năng tuyệt vời mà bạn sẽ yêu thích ngay lập tức.

StiB có nhiệm vụ chính là tạo ra các ứng dụng "chất" và tuyệt vời dựa trên giao thức nền tảng Blockchain. Và chúng tôi tin rằng đây chính là một trong những ứng dụng tuyệt đỉnh mà mọi người đã chờ đợi. Chúng tôi đang xây dựng đường lối tốt nhất và sáng tạo nhất giúp Bitcoin có thể "lan tỏa" để đạt được sự chấp nhận rộng rãi trên khắp thế giới. Chúng tôi đang nhắm đến mục tiêu người tiêu dùng, những người giao dịch thường xuyên, những người giao dịch trong ngày và các nhà đầu tư các ngành. Tất nhiên khi nói về Peer to Peer (P2P) thì quyền lực nằm trên tay bạn. Tuy nhiên chúng tôi đang đi một bước xa hơn, đó là Peers to Peers (P2P). Khi mọi người cùng nhau thực hiện, quyền lực ấy thậm chí còn mạnh hơn, đặc biệt là trong thế giới tài chính và trong khi Blockchain còn là một hệ thống thanh toán, một loại tiền tệ toàn cầu. Công việc (toàn cầu) - Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho đội StiB? Gửi bản lý lịch của bạn ở đây cùng với thư xin việc về cách bạn đóng góp cho nhóm.

Simply a Better Digital Exchange of P2P!
  1. Nếu cần hỗ trợ, Email đến Support AT StiB.co
  2. Đầu tư và hợp tác, Email đến Ben AT StiB.co
  3. Kỹ thuật, Email đến Phung AT StiB.co
  4. Vui lòng gửi tin nhắn tới số hotline nếu cần hỗ trợ: 0906 097 525
  5. Giao dịch OTC (trực tiếp) - Giao dịch Số Lượng Lớn, vui lòng liên hệ Thai AT StiB.co hay gọi điện thoại: 094 567 0109
Giám đốc sáng lập và điều hành Ben Le LinkedIn
Hoặc Chat trên: Telegram / Whatapps @ benATStiB

Cryptocurrencies là gì?

Vids yêu thích

Bitcoin là gì?